Personvernerklæring

For å viderautvikle nettsida for arealbarometer best mogeleg for brukarane våre, ser vi på brukarmønsteret til våre besøkande. For å analysera informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapslar for å samla inn data om brukarar.

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar er små tekstfilar som vert liggande på datamaskina di når du laster ned ei nettside. Målet er å utarbeida statistikk som NIBIO kan bruka til å forbedra og videreutvikla informasjonstilbodet på sida. Dette fører ikkje med seg nokon tryggingsrisiko for deg, men du kan når som helst  avslå samtykke til lagring av informasjonskapslar.

Informasjonskapslane gjev informasjon om den enkelte brukar sine rørsler på nett. Døme på hva statistikken gjev oss svar på er; kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstader brukarne kjem frå og kva nettlesarar som vert brukt. Vi kan ikkje knytte informasjon om din bruk av nettstaden til deg som enkeltperson.

Google Analytics samler riktig nok inn personopplysningar sjølv, slik som til dømes IP-adresser, men desse er ikkje tilgjengeleg for brukarane av Google Analytics. Informasjonen som vert samla inn frå Google Analytics, vert lagra på Google sine serverar i USA. Mottekne opplysningar er underlagt  Google sine retningslinjer for personvern .